คลังเก็บหมวดหมู่: คลังvdo

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560


ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2560

Advertisements

ผลงาน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู) ปีที่ 4 รุ่นที่ 3 กลุ่ม Clip Master สื่อประเภท Music Video กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี เรื่อง ตารางธาตุ