ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พระอาจารย์วฑฺฒชยโพธิ ร่วมจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาชีวิต


DSC_0081

DSC_0080

DSC_0087

DSC_0092

DSC_0090

DSC_0088

DSC_0083

DSC_0082

DSC_0084

Advertisements