ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พระอาจารย์วฑฺฒชยโพธิ ร่วมจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาชีวิต


DSC_0081

DSC_0080

DSC_0087

DSC_0092

DSC_0090

DSC_0088

DSC_0083

DSC_0082

DSC_0084

Advertisements

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง


DSC_0163

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

DSC_0165

DSC_0162

DSC_0161

DSC_0160

DSC_0159

DSC_0157

DSC_0156

DSC_0155

DSC_0154

DSC_0153

DSC_0167

DSC_0172

DSC_0173

DSC_0175

DSC_0177