เปิดรั้วโรงเรียน (Open-House) ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 วีดิทัศน์แนะแนวโรงเรียนและรณรงค์การเรียนต่อโรงเรียนประชาบำรุง