เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมแบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนายเจริญ พลเพชร ครูโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สพม. 12


Advertisements