ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล


PIC_4118 PIC_4119 PIC_4121 PIC_4124 PIC_4126 PIC_4127 PIC_4129 PIC_4132 PIC_4133 PIC_4134PIC_4137

Advertisements

สรุปเรื่อง สามก๊ก


<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/ssuser481b77/ss-16391517&#8243; title=”สรุปเรื่อง สามก๊ก” target=”_blank”>สรุปเรื่อง สามก๊ก</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/ssuser481b77&#8243; target=”_blank”>ห้องเรียน ภาษาไทยออนไลน์</a></strong> </div>

เรื่องย่อ สามก๊กฉบับนักเรียน


<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/ssuser481b77/ss-16391111&#8243; title=”เรื่องย่อ สามก๊ก” target=”_blank”>เรื่องย่อ สามก๊ก</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/ssuser481b77&#8243; target=”_blank”>ห้องเรียน ภาษาไทยออนไลน์</a></strong> </div>