ระบบเสียงและอวัยวะในการออกเสียง


 
 เรื่อง ระบบเสียงและอวัยวะในการออกเสียง
 
ความหมายของภาษา
       ภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการต่างๆ 
เสียงในภาษาเกิดขึ้นได้อย่างไร
เสียงต่าง ๆ ของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด  เสียงร้อง  เสียงหัวเราะ  เกิดขึ้น
จากการสั่นของเส้นเสียง  ซึ่งอยู่ภายในลำคอเส้นเสียงจะสั่นได้ต้องมีลมภายในปอดผ่านออกมากระทบกับเส้นเสียง  เกิดเป็นเสียงต่าง ๆ ขึ้น
     เสียงในภาษาเกิดจากลมจากปอดผ่านหลอดลม กล่องเสียงซึ่งมีเส้นเสียงอยู่ภายใน เส้นเสียงเมื่อถูกลมผ่านจะเกิดการสั่นทำให้เกิดเสียง  ขณะที่ลมผ่านมาในช่องปาก หรือช่องจมูก จะถูกอวัยวะต่างๆ เช่น  ลิ้น เพดานปาก  ปุ่มเหงือก ฟันและริมฝีปากกล่อมเกลาลมให้เป็นเสียงต่างๆ  ตามที่ผู้พูดต้องการ
                
อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงมีดังต่อไปนี้
๑. ปอด ภายในปอดจะมีถุงลมเล็ก ๆ จำนวนมาก เมื่อต้องการเปล่งเสียงต้องอาศัยลมจากปอดระบายลมออกมา เพื่อนำมาใช้ในการเปล่งเสียงพูด
๒. กระบังลม  เป็นกล้ามเนื้อผืนใหญ่กั้นอยู่ในช่องท้องอยู่ใต้ปอด  เมื่อหายใจเข้า 
กระบังลมจะเคลื่อนตัวลงต่ำทำให้เกิดพื้นที่กักเก็บลมมากขึ้น เมื่อหายใจออกกระบังลมจะถูกยกสูงขึ้น  อากาศภายในจะถูกผลักออกมาทางหลอดลม ช่องจมูกและปาก
๓.  หลอดลม  เป็นช่องทางเดินของลมจากปอดมาสู่กล่องเสียง
๔. เส้นเสียง เป็นอวัยวะสำคัญที่ทำให้เกิดเสียง ประกอบด้วยเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นแผ่น  ๒  แผ่น เมื่อจะเปล่งเสียงลมผ่านเส้นเสียง เส้นเสียงสั่นจึงทำให้เกิดเสียง  เส้นเสียงตั้งอยู่ตรงกลางกล่องเสียง  กล่องเสียง  คือ  ส่วนที่อยู่เหนือหลอดลมขึ้นมา  ตรงที่เราเรียกว่าลูกกระเดือก
๕. ลิ้น เป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้มากที่สุดในการออกเสียง  เป็นอวัยวะที่ควบคุมช่องทางเดินของลม  จึงทำให้เกิดเป็นเสียงในลักษณะต่างๆ 
๖. ลิ้นไก่ เป็นก้อนเนื้อเล็กๆ อยู่ต่อปลายเพดานอ่อนตรงกลางระหว่างช่องปากกับช่องจมูก
 ๗. ช่องจมูก เป็นโพรงในช่องจมูกอยู่เหนือลิ้นไก่ขึ้นไป เป็นช่องทางเดินลมเมื่อต้องการออกเสียงนาสิก   เช่น  เสียงพยัญชนะ    น   ง   ม
๘. เพดานอ่อน เป็นส่วนของเพดานปากต่อกับลิ้นไก่ ใช้ในการออกเสียง โดยการเอาลิ้นไปแตะเพื่อควบคุมลมในการออกเสียงบางเสียง  เช่น  เสียงพยัญชนะ    ก   ค  
๙. เพดานแข็ง เป็นส่วนของเพดานปากต่อกับเพดานอ่อน ใช้ในการออกเสียง  โดย
เอาลิ้นไปแตะเพื่อควบคุมลมในการออกเสียงบางเสียงเช่นเดียวกับเพดานอ่อน เช่น เสียงพยัญชนะ    ย   จ   ช
๑๐. ปุ่มเหงือก  เป็นส่วนที่นูนออกมาตรงบริเวณโคนฟันบนด้านใน  ลิ้นแตะอยู่ใกล้บริเวณปุ่มเหงือก  เมื่อออกเสียงพยัญชนะ เช่น  เสียงพยัญชนะ    ด  น  ล  
๑๑. ฟัน เป็นอวัยวะซึ่งเป็นฐานหรือตำแหน่งที่เกิดของเสียงหลายชนิด เช่น เมื่อใช้ฟันบนกับริมฝีปากล่างควบคุมทางเดินลมให้ลอดช่องพอจะผ่านได้ทำให้เกิดเสียงพยัญชนะ  ฟ   หรือใช้ลิ้นแตะฟันบนก็สามารถออกเสียงพยัญชนะ  ต  ท  
๑๒. ริมฝีปาก เป็นอวัยวะที่สำคัญในการออกเสียงซึ่งทำให้เกิดเสียงแตกต่างกันมาก เช่นใช้ริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างปิดกักลมไว้ชั่วครู่ แล้วปล่อยก็จะได้เสียงพยัญชนะ 
บ  ป   พ  ม   ว  หากออกเสียงสระก็ใช้ริมฝีปากกับลิ้นควบคุมลมออกเสียงได้ทั้งหมด  เช่น  ทำปากห่อกลมลิ้นส่วนหลังอยู่ในระดับสูง กลาง ต่ำ  ก็จะได้เสียงสระ  อุ  อู  โอะ  โอ    เอาะ  ออ   ตามลำดับ  
  ชนิดและลักษณะของเสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย มี  ๓  ชนิด  คือ  เสียงสระ  เสียงพยัญชนะ  เสียงวรรณยุกต์
๑. เสียงสระ คือ เสียงที่เกิดจากลมผ่านเส้นเสียง ซึ่งเกร็งตัวชิดกันปิดช่องทางเดินลมจนสั่นสะบัดแล้วออกไปทางช่องปากหรือจมูก  โดยที่ไม่ถูกสกัดกั้น  ณ  ที่ใดที่หนึ่งในช่องทางเดินลม  แต่มีการใช้ลิ้นและริมฝีปากกล่อมเกลาเสียงให้แตกต่างกันไปได้หลายเสียง
ลักษณะสำคัญของเสียงสระมี  ๒  อย่าง คือ  เป็นเสียงสั่นสะบัดหรือเสียงก้อง  และเป็นเสียงผ่านออกไปโดยตรง บางครั้งจึงได้ชื่อว่า   เสียงแท้
๒. เสียงพยัญชนะ  คือ เสียงที่เกิดจากลมผ่านเส้นเสียงซึ่งอาจสั่นสะบัดหรือไม่ก็ได้ แล้วถูกสกัดกั้นทั้งหมดหรือบางส่วน ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่องทางเดินลม เช่น เพดานอ่อน  เพดานแข็ง ปุ่มเหงือก ฟัน  ริมฝีปากและลิ้น  ก่อนจะปล่อยออกมาทางช่องปากหรือช่องจมูก  
ลักษณะสำคัญของเสียงพยัญชนะ  คือ  เป็นเสียงที่ถูกกักก่อนที่จะผ่านออกไปทางช่องปากหรือช่องจมูก  บางครั้งเรียกว่า  เสียงแปร
๓. เสียงวรรณยุกต์  คือ   เสียงที่มีการเปลี่ยนระดับสูงต่ำเนื่องจากระดับความสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในขณะเปล่งเสียงวรรณยุกต์แต่ละเสียงไม่เท่ากัน  และเปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระ  บางครั้งเรียกว่า  เสียงดนตรี
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ภาษาไทยใครว่ายาก

%d bloggers like this: