สัมมนาพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานสหวิทยาเขตที่ 6 สพม.12


Advertisements

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนประชาบำรุง


Advertisements

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2560


https://www.flickr.com/gp/crutape/2DPb34

Advertisements

โรงเรียนประชาบำรุงร่วมกับชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าถุงไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์การนุ่งผ้าถุงไทย โดยการนำของอดีต ส.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร


Advertisements

รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ Dlit


Advertisements

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์


Advertisements

ภาษาไทยใครว่ายาก